Wednesday, February 13, 2013

"برای هم میهنان عزیزی که از گیرنده سیاه و سفید بازی رو تعقیب می کنند، تیم دارایی از سمت راست به چپ با پیرهن و شورت ورزشی روشن و تیم پرسپولیس از سمت چپ با راست تصویر با پیرهن تیره و شورت ورزشی سفید بازی می کنه".

 

|

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''