Saturday, July 14, 2018

شاید اگر در کاباره ای می دیدمش
چند شاتی مهمانش میکردم.

آن روز ولی او سرباز بود
و من هم.
و او شلیک کرد
و من هم.
و او مرد
و من زنده ماندم.

شاید او هم به ارتش آمده بود
چون کار دیگری نداشت، مثل من
و به این ترتیب ما دشمن شدیم.

آری،
جنگ جای غریبی ست.
آدمی را در آن میکشی
که اگر در کاباره ای دیده بودی‌اش
چند شاتی هم، مهمانش میکردی.

-توماس هاردی


 

|

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Thursday, July 12, 2018


آخـر کـار زندگـی نیــسـت بـه غـیــر انفعـال
رفت شباب و این زمان، قد دوتاست زندگی
دل به زبان نمی‌رسد، لب به فغان نمی‌رسد
کس به نشان نمی‌رسد، تیر خطاست زندگی


- بیدل

 

|

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Monday, June 11, 2018


کوله‌ام را می‌بندم و پیش از سحر به راه می‌زنم
در راهی که از میان کاجهای بلند و نهر‌های خنک می‌گذرد.
نهر‌هایی که از کوه‌های بلند سبز شروع می‌شوند و به اقیانوس آرام می‌ریزند.
کوله‌ام را می‌بندم و به راه می‌افتم
پیش از سپیده، سار‌های کوهی و جیجاق های کبود در میان شاخه‌ها جست و خیز می‌کنند و
در نیم‌روز عقاب طلایی به دنبال سنجاب‌ها دره‌های سبز کوه را که بوی کاج و نهر‌های خنک می‌دهند می‌پاید
باز می‌گردم و داستان آن کاج را می‌گویم و نهر را و منظره اقیانوس را در دور دست از فراز کوه
و باز می‌آیم، هر بار قدری پیر تر
و هر مکثی بر صخره‌های خزه بسته، لختی دراز تر.
و می‌دانم روزی جایی میان یکی از همین راه‌ها
در میان کاجهای بلند و نهر‌های سرد
خواهم نشست و هرگز بر نخواهم خاست
اما
می‌دانم که به گاه مرگم، هوا بوی نخلستان‌های کنار کارون می‌دهد و
عطر شط و
خلیج و
ماهی شوریده.

 

|


I am Eréndira and I am Ulises and I am the grandmother, all at the same time. In the end, I will kill and I will be killed and I will be lost, and only the cold gold remains.

 

|


“Oily blood, shiny and green, just like mint honey.” Oily green blood everywhere, and I am already exausted, for I have to kill a woman.

 

|

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Wednesday, April 25, 2018

طبیبی را مانم دل باخته به گنجشکی، چنان که تاب ندانستن گنجشک نیاورد و گنجشک را سینه بشکافد که آنچه از اوست بداند به کمال و گنجشک تاب تیغ نیاورد و نفس فرو گذارد و چشم بربندد. طبیب ماند و مشتی پر و استخوان و خشمی بیش از اندوه که پس راه چاره چه بود که لاف عشق نشاید زد آنکه معشوق باز همی نشناسد. پس آن طبیب منم و آن گنجشک دمی که به خوشی گذرد و یاری که بر منزل نشیند، و خواهم دانستن که مر این دم خوش را راز چیست تا مگر بسیطش کنم و تکرارش دهم و قصه همان باشد که من بمانم و اندوه آن چه نماند.

 

|

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Saturday, March 24, 2018

اگه من یه روزی خودکشی کردم بدونین به خاطر این بوده که می خواسته ام یه کوفتی رو از تو یه لیوان بریزم تو یه لیوان دیگه و از همه دیواره لیوان اول شره کرده و ریخته همه میز و زمین رو کثافت زده و من دیگه نتونسته ام این یه بار رو تحمل کنم.

 

|

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Tuesday, March 20, 2018

آفـــاق پـر از پیـک و پـیـام اســت ولـی مـا
پـیــکی نـدوانـدیـم و پـیــامـی نـرسانـدیـم
احبــاب کــهـن را نـه یـکـی نـامـه بـدادیـم
و اصحاب جوان را نه یکی بوسه ستاندیم

 

|

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Wednesday, December 20, 2017

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Saturday, December 16, 2017

امشب فکر می کردم که از هر کدوم ار آدمای زندگیم چی یاد گرفتم 
شب بود و رام بود و می شد بذاری که شب بره
 از یکی یاد گرفته بودم که وقتی غصه دارم سرم رو بین دستام نگیرم و روی پام نذارم
 از یکی یاد گرفته بودم که ظرف نشسته تو سینک نذارم
 از یکی یاد گرفته بودم که ویسکی بر هر درد بی درمان دواست
 و از یکی یاد گرفته بودم که پوستم کلفت تر از چیزیه که فکر می کنم

 یکی اون وسط بود که همیشه فکر می کردم خاطرش برام خیلی عزیزه.
 از اون فقط یاد گرفته بودم که جورابام رو موقع سکس در بیارم. 

 یکی بارونی قرمز داشت
 با یکی رو چمنهای کلیسا می خوابیدیم
 با یکی نصفه شب از دانشگاه تا خونه اش پیاده می رفتیم
 و یکی غذای دریایی درست می کرد و آخرش هم جورابام رو پبشش جا گذاشتم.

 

|

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''