Thursday, December 06, 2007

دردهای جسمی میانسالی فرقی که با دردهای بچگی دارن اینه که وقتی از دکتر می پرسی که چقدر باید این درد رو تحمل کنی، می گه بستگی داره چقدر عمر کنی.

 

|

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''