Saturday, October 06, 2007

میگن فایده روزه اینه که آدم بفهمه اونایی که گرسنه ان و پول ندارن غذا بخرن چه احساسی دارن. (*)
به نظر شما بهتر نیست بجای اینکه بشینینم و احساس آدمای گرسنه رو تمرین کنیم، از خودمون بپرسیم که چرا الان که این همه غذا هست - جدا خیلی غذا هست - هنوز یه سری از آدما گرسنه هستن؟ و چرا دست بر قضا اغلب این آدمای گرسنه تو همون کشورایی هستن که مردم عمیقا به معنویات معتقدن و خیلی خوب احساس آدمای گرسنه رو تمرین می کنن؟

*: البته ظاهرا روزه فایده های دیگهای هم داره.

 

|

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''